SME Development Center
SME logo
SME Biz center

Kha hc Marketing cho doanh nghip va v nh

Mc tiu ca kho hc: Sau khi hon thnh kho hc, hc vin c th:

 • Phn tch c mi trng kinh doanh, tc ng ca s thay i nhanh ca mi trng i vi hot ng kinh doanh ca doanh nghip
 • Hiu r bn cht ca Marketing v bit cch s dng c hiu qu cc cng c Marketing i vi doanh nghip va v nh
 • D on v phn ng mt cch c hiu qu i vi s thay i nhu cu ca khch hng
 • Lp c k hoch Marketing cho doanh nghip

Ni dung ca kho hc bao gm:

 • Khi nim chung v Marketing
 • Thit k v pht trin sn phm
 • Chin lc gi
 • Lp k hoch Marketing
 • Phn phi
 • Thu thp thng tin ngnh
 • Khuych trng sn phm
 • Tm hiu i th cnh tranh
 • Marketing trng mi quan h v dch v
 • Thng tin v khch hng
 • Phn on th trng
 • Qun l bn hng ca hc vin
 • nh gi li k hoch Marketing
 • Kho hc Qun tr nhn lc trong doanh nghip va v nh

  Mc tiu ca kha hc: Sau khi hon thnh kho hc, hc vin s c kh nng:

  • Hiu r bn cht v vai tr qun l ngun nhn lc trong doanh nghip
  • Hiu r mi quan h ca cng tc qun l ngun nhn lc vi cc hot ng chc nng khc nng cao hiu qu hot ng ca doanh nghip
  • Bit cch t chc v nng cao hiu qu ca cc hot ng qun l v pht trin ngun nhn lc trong doanh nghip ni chung v trong cc b phn chc nng ni ring
  • Pht trin cc k nng qun l v lm vic vi con ngi , p dng cc k nng trong cng tc thc t ca doanh nghip.

  Ni dung ca kho hc

  • Thc trng v thch thc qun l ngun nhn lc ca doanh nghip va v nh Vit nam
 • Tr lng
 • nh gi kt qu cng vic
 • o to ngun nhn lc
 • Ch doanh nghip v chc nng qun l
 • K hoch pht trin ngh nghip
 • ngun nhn lc
 • Chin lc v k hoch ha ngun nhn lc
 • K lut v gii quyt tranh chp lao ng
 • Thit k v phn tch cng vic
 • An ton lao ng, chnh sch nhn s v h thng thng tin ngun
 • Thu ht v tuyn chn nhn vin
 • nh gi gi tr cng vic
 • Kha hc Ti chnh, K ton trong doanh nghip va v nh

  Mc tiu: Sau khi hon thnh kha hc, hc vin c th :

 • Hiu c h thng k ton ang c s dng ti Vit nam
 • Nm bt c nhng thng tin quan trng trong bo co ti chnh v cch s dng nhng thng tin ny trong vic xc nh tnh hnh ti chnh ca doanh nghip
 • Bit cch s dng ngun lc vt cht mt cch c hiu qu
 • Ra quyt nh trong lnh vc ti chnh nh: u t, qun l ti chnh
 • Kho hc Qun tr sn xut trong doanh nghip va v nh

  Mc tiu: Sau khi hon thnh kha hc, hc vin c th:

  • Hiu c cng vic ca ngi qun l sn xut
  • Xc nh c mc tiu cho h thng sn xut
  • Qun l vic thc hin ca nhn vin
  • Lp k hoch d n
  • C k nng c bn i vi vic xy dng, kim sot v thc hin vic qun l cht lng ng b.

  Contact us by fill out the form


  SME Development 2000
  Do you have a suggestion, complaint, compliment, bug report, or idea regarding this page? We want to hear it!. Click here to give us your feedback...