SME Development Center
SME logo
SME Biz center

Vin Qun tr Kinh doanh

Vin Qun tr Kinh doanh, i hc Kinh t quc dn pht trin v ang pht trin cc chng trnh o to pht trin qun l vi s hp tc ca nhiu chuyn gia v trng i hc c uy tn nc ngoi. Vin Qun tr Kinh doanh cn thc hin chng trnh nghin cu v t vn kinh doanh cho cc doanh nghip, t chc ca Vit nam v quc t.


Phng php o to

Kho hc s dng phng php ging dy hin i, sinh ng. l s kt hp a chiu gia tho lun trn lp, lm bi tp tnh hung, lm vic theo nhm, tr chi m phng kinh doanh. Mc tiu ca phng php ging dy nhm khuyn khch tnh ch ng, sng to ca hc vin, tng cng kh nng ra quyt nh nhanh, chnh xc, hn ch ri ro. Phng php ging dy a chiu s gp phn lm giu hn kinh nghim ca tng hc vin.

Contact us by fill out the form


SME Development 2000
Do you have a suggestion, complaint, compliment, bug report, or idea regarding this page? We want to hear it!. Click here to give us your feedback...